Taonga shop

By Te Kōhao Health

Whakatauākī

Location

Puipuiaki by Te Kohao

951 Wairere Drive
Hamilton East , Hamilton

Mon - Fri, 9am - 5pm

Get directions

Te Kōhao Health

Kia whakatinanatanga ko te ihi, te wehi, te wana, me te hauoranga o te whānau.

Living our tino rangatiratanga through stong, healthy, vibrant and prosperous whānau